Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτι- κών Σχολείων Περιφέρειας Πελοποννήσου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ  3273 τ, Β.  2020 για την αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημοτι-
κών Σχολείων Περιφέρειας Πελοποννήσου για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ