Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πρόγραμμα εξετάσεων και ορισμός εξεταστικών κεντρων Πανελλαδικών Εναναληπτικών Εξετάσεων