Ανασυγκροτήσεις των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Σας ενημερώνουμε ότι έγιναν οι ανασυγκροτήσεις των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πελοποννήσου