Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Πλήρωση θέσης Διευθυντή/ντριας στο 2ο Ειδικό Δ.Σ. Ιωαννίνων

Πρόσκληση πλήρωσης θέσης Διευθυντή/ντριας στο 2ο Ειδικό Δ.Σ. Ιωαννίνων.

Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 24-09-2020 έως και 05-10-2020 και ώρα 15:00.

Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Διευθυντής, προκήρυξη