Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. διδ. έτους 2020-2021

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία για αποφάσεις που αφορούν αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ  σε ΠΥΣΔΕ  και σε Κ.Ε.Σ.Υ./ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Αποσπάσεις