Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Συνέδριο Ecomedia «Δημιουργικότητα και Καινοτομία μέσα από τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»

Το εκπαιδευτικό συνέδριο με θέμα «Δημιουργικότητα και Καινοτομία μέσα
από τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» πρόκειται να διεξαχθεί από τις 19 ως
τις 22 Οκτωβρίου 2020 σε διαδικτυακή μορφή και διοργανώνεται από τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/μιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, σε συνεργασία με το Παν/μιο Πελοποννήσου
και την επιστημονική επίβλεψη του τμήματος πληροφορικής του παν/μίου Danube
του Krems της Αυστρίας.

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον ιστοτόπο: 
https://confkal2020.sites.sch.gr