Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2020-2021

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία για αποφάσεις που αφορούν αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ  σε ΠΥΣΔΕ  και σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Αποσπάσεις