Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Υποστήριξη Ψυχολόγων ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 τοποθετημένων στα ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Πράξης “ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ”

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο

ΜΝΑΕ - ΕΠΑΛ