Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Επιμορφωτικά Σεμινάρια στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση – ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου

Α΄ Κύκλος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Σχολικών Μονάδων  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου.

Η επιμορφωτική δράση οργανώνεται σε έξι (6) συνεδρίες, στη διάρκεια των οποίων θα αναπτυχθούν ζητήματα σχεδιασμού, οργάνωσης και αξιολόγησης της μάθησης στη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, εξοικείωσης και παιδαγωγικής αξιοποίησης εργαλείων ΕξΑΕ και ψηφιακών πόρων.