Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ) για το διδακτικό έτος 2020-2021

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία για τις αποφάσεις πρόσληψης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών, για απασχόληση στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), για το διδακτικό έτος 2020-2021.   

αναπληρωτές