Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο

Κατάργηση τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο – Πεδίο εφαρμογής – προπαρασκευαστικές ενέργειες υπόχρεων φορέων.

Για περισσότερες λεπτομέριες δείτε την συνημμένη εγκύκλιο