Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πελοποννήσου όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Συμβούλια Επιλογής).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και  Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Συμβούλια Επιλογής).

Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από την Παρασκευή 08-01-2021 έως και την Τρίτη 12-01-2021.

Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία.

προκήρυξη, ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΠΕ, συμβούλια επιλογής