Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Σίτιση μαθητών σε ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά

Λόγω της επανέναρξης της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τη Δευτέρα
11.01.2021 σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 969/8-01-2021 (Β΄ 23) Κοινή Υπουργική
Απόφαση, σας ενημερωνουμε σχετικά με τημε αρ. πρωτ. Δ1β/Γ.Π.οικ 68181/22-10-2020 εγκύκλιο
του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Σίτιση μαθητών σε ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά».