Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Erasmus+ 2021 Guide

Δημοσιεύθηκε στα αγγλικά ο οδηγός του προγράμματος για το 2021. Την on line ένδοση του οδιγού μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Οι ημερομηνίες λήξης για την υποβολή αιτήσεων στην κατηγορία της σχολικής εκπαίδευσης είναι:

11 Μαΐου για την δράση ΚΑ1 και 20 Μαΐου για την δράση ΚΑ2.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο