Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο

Συνημμένα θα βρείτε την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.25.6/214/οικ:6649/13-04-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο».