Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠγ Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αρ. πρωτ. 49605/Α5/29-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΦΨΞ46ΜΤΛΗ-7ΘΑ) Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Α’ περιόδου για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 05 και την Κυριακή 06 Ιουνίου 2021.

Οι αιτήσεις υποβαλλονται ηλεκτρονικα από Tετάρτη 05-05-2021 έως Τρίτη 11-05-2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https:/kpg.it.minedu.gov.gr. Επισυνάπτονται α) το πρόγραμμα των εξετάσεων 

                                                                                                         β)οι περιοχές εξέτασης.

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021