Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης Υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο Δελτίο Τύπου