Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Ενημέρωση υποψηφίων για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και τις σχολές συναρμόδιων Υπουργείων (Στρατιωτικές σχολές, Αστυνομικές κλπ) μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με βάση τον Ν.4777/2021(Α΄ 25).

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε

  • το ΦΕΚ με τον ορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
  • την εγκύκλιο ενημέρωσης των υποψηφίων
  • το ΦΕΚ με τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)
    σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων