Ενημέρωση υποψηφίων για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και τις σχολές συναρμόδιων Υπουργείων (Στρατιωτικές σχολές, Αστυνομικές κλπ) μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με βάση τον Ν.4777/2021(Α΄ 25).

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε

  • το ΦΕΚ με τον ορισμό της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
  • την εγκύκλιο ενημέρωσης των υποψηφίων
  • το ΦΕΚ με τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)
    σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων