Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων – Υ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2488 και ημερομηνία δημοσίευσης 10-06-2021 η με αρ. πρωτ. Φ24α/64589/Δ4 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων».