Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ κ.α. 2021-2022

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Κ.Ε.Σ.Υ., από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε., από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών/Ε.Ε.Ε.Ε.Κ./Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 

Αποσπάσεις