Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ κ.α. 2021-2022

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε Κ.Ε.Σ.Υ./ΣΜΕΑΕ/Σχολεία Τυφλών και Κωφών, σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και σε Μουσικά Σχολεία.

 

Αποσπάσεις