Μαθητικός Διαγωνισμός “Η Καλαμάτα Γαστρονομικός Προορισμός με όχημα την Ελιά Καλαμών: είναι εφικτό;”

H καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των  εργασιών για τη συμμετοχή στον μαθητικό διαγωνισμό με θέμα: «Η Καλαμάτα Γαστρονομικός Προορισμός με όχημα την Ελιά Καλαμών: είναι εφικτό;» που διοργανώνουν ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, παρατείνεται έως τις 15 Απριλίου 2022.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία καθώς και από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού.