Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. διδ. έτους 2021-2022

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο σχετικά με συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Αποσπάσεις