Εθνική στρατηγική και η εκστρατεία ενημέρωσης για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού

Παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας και του  εκφοβισμού

Σύνδεσμοι με χρήσιμο υλικό για την αντιμετώπιση φαινομένων παιδικής κακοποίησης:

-Το link του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που περιλαμβάνει  τα δυο πρωτόκολλα παρέμβασης στις περιπτώσεις κακοποίησης :     http://iep.edu.gr/el/odigoi-egxeiridia

-Το link του Συνηγόρου του Παιδιούhttps://www.synigoros.gr/paidi/index.html 

-Το link του Προγράμματος “Ψυχική Υγεία και διαδίκτυο” του Ε.Κ.Π.Α.https://www.phweb.psych.uoa.gr/ 

-Το link του Saferinternet4kids του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου με σημαντικό  υλικό προς ενημέρωση ανηλίκων και ενηλίκων αναφορικά με την πρόληψη κινδύνων στο διαδίκτυο και την ασφαλή πλοήγηση: https://saferinternet4kids.gr/