Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Από 6.11.2021 το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Σύνδεσμοι με χρήσιμο υλικό για την αντιμετώπιση φαινομένων παιδικής κακοποίησης

-Το link του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που περιλαμβάνει  τα δυο πρωτόκολλα παρέμβασης στις περιπτώσεις κακοποίησης :     http://iep.edu.gr/el/odigoi-egxeiridia

-Το link του Συνηγόρου του Παιδιούhttps://www.synigoros.gr/paidi/index.html 

-Το link του Προγράμματος “Ψυχική Υγεία και διαδίκτυο” του Ε.Κ.Π.Α.https://www.phweb.psych.uoa.gr/ 

-Το link του Saferinternet4kids του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου με σημαντικό  υλικό προς ενημέρωση ανηλίκων και ενηλίκων αναφορικά με την πρόληψη κινδύνων στο διαδίκτυο και την ασφαλή πλοήγηση: https://saferinternet4kids.gr/