Σύνδεσμοι με χρήσιμο υλικό για την αντιμετώπιση φαινομένων παιδικής κακοποίησης

-Το link του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που περιλαμβάνει  τα δυο πρωτόκολλα παρέμβασης στις περιπτώσεις κακοποίησης :     http://iep.edu.gr/el/odigoi-egxeiridia

-Το link του Συνηγόρου του Παιδιούhttps://www.synigoros.gr/paidi/index.html 

-Το link του Προγράμματος “Ψυχική Υγεία και διαδίκτυο” του Ε.Κ.Π.Α.https://www.phweb.psych.uoa.gr/ 

-Το link του Saferinternet4kids του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου με σημαντικό  υλικό προς ενημέρωση ανηλίκων και ενηλίκων αναφορικά με την πρόληψη κινδύνων στο διαδίκτυο και την ασφαλή πλοήγηση: https://saferinternet4kids.gr/