Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Από 6.11.2021 το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Οικονομικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμετέχουν στη ΣΤ΄Φάση του Μεταλυκειακού Έτους -Τάξη Μαθητείας

Σύμφωνα με

Την υπ’ αρ. 4531/τ.B’/01-10-2021 ΚΥΑ «Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας», 

Την υπ’ αρ. 522233/Σ.876 /15-12-2021 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ με αρ. 67 «Ασφάλιση  των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης  Μαθητείας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4763/2020»

Η μοναδική οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση του εργοδότη είναι: Η καταβολή στον e-ΕΦΚΑ των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου όπως αποτυπώνεται στα συνημμένα αρχεία.