Συμπληρωματικές μεταθέσεις,ανακλήσεις, διορθώσεις και αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. έτους 2022

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία σχετικά με συμπληρωματικές μεταθέσεις, ανακλήσεις, διορθώσεις και αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022.

μεταθέσεις