Επιμορφωτικό σεμινάριο “Ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση. Η αρμοδιότητα του σχολείου και οι προβλεπόμενες ενέργειες.” -Σύνδεσμος παρακολούθησης

Μπορείτε να ενημερωθείτε απο το επισυναπτόμενο αρχείο.