ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Επισυνάπτουμε τον τελικό πίανακα σταθερών μορίων των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία της ΠΔΕ Πελοποννήσου