Οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ενόψει της λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023 σας ενημερώνουμε…

Επισυνάπτεται αρχείο.