Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών-Εποπτών Φάσης Ζ

 

Δημοσιεύεται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών-Εποπτών για τη Φάση Ζ’ του Μ.Ε.Τ.Μαθητείας ΕΠΑΛ. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν έως την Πέμπτη 6.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ.

 

 
 

Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας