ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Ζ’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Επισυνάπτεται η υπ’αριθμ.135223/K5/ 1-11-2022 απόφαση Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2022-2023, της λειτουργίας τμημάτων«Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων»

Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας