Προκήρυξη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΕΠΑ.Λ

Σας ενημερώνουμε πως οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που
έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία
επιλογής, υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως
Διευθυντών/τριών των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) αποκλειστικά
και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη:
www.iep.edu.gr/services/pepal_directors, από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022
έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.