Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2022-2023

 Σας ενημερώνουμε ότι την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, στις σχολικές
μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα
και εκκλησιασμός. Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.