ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΣ ΚΑΙ ΠΕΙΣ

Προσωρινός πίνακας κριτηρίων επιλογής Δ/ντών/ ντριών των ΠΣ και ΠΕΙΣ Πελοποννήσου.

Ενστάσεις από Παρασκευή 17/2/2023 και ώρα 00:05 έως Τρίτη 21/2/2023 και ώρα 14:00