Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 02 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

κύρωση πίνακα, ΣΕΕ