Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης του Δ’ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)

Συνημμένα θα βρείτε την υπ’ αριθμ. Φ.351.1/153/35401/Ε3/28-03-2023 Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.).