Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. Γενικής Εκπαίδευσης, υποψηφίων κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ Γ΄ 1653/23-7-2021, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει)

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, υποψηφίων κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ Γ΄ 1653/23-7-2021, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει).

Για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων περιοχών προτίμησης, ορίζεται προθεσμία από την Παρασκευή 26 Μαΐου έως και τη Δευτέρα  29 Μαΐου 2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία.

διορισμοί, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ