Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και πρόγραμμα εξετάσεων

Εκδόθηκαν οι οδηγίες της Επιτροπής για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ 2020 και προ πρόγραμμα.

Δείτε τα συνημμένα αρχεία