Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχ. έτος 2021-22

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 01-10-2021 έως 10-10-2021. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 122657Ε2_29-09-2021-Ειδική Πρόσκληση ΠΕ86_ΨΛΧ846ΜΤΛΗ-ΕΗΕ-465a5cac

Συνεχίστε την ανάγνωση

Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2021-2022

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2021-2022. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΞΕ-122459-2021-Απόσπαση Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2021-22-b00c0e70

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ανακοίνωση σχετικά με την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Διαπίστευση Erasmus

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜ /ΙΚΥ  η συμπληρωματική Ανακοίνωση σχετικά με την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Διαπίστευση Erasmus στους Τομείς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Σχολικής Εκπαίδευσης/2021.   Η Διαπίστευση Erasmus συνδέεται με τη Δράση της Κινητικότητας (ΚΑ1) στο νέο πρόγραμμα 2021-2027 και στοχεύει στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των φορέων που υποβάλλουν αίτηση για δραστηριότητες κινητικότητας. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην άρση της υποχρέωσης των οργανισμών να υποβάλλουν νέα αίτηση για δραστηριότητες κινητικότητας...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.E. κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολ. έτος 2021-2022.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 27-09-2021 μέχρι 30-09-2021. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΥΙΦ46ΜΤΛΗ-ΚΔΒ-d85415e2

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, από ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ διδ. έτους 2021-2022

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία σχετικά με αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, από ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 118697_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_4 ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΠΕ-201afa21 118674_ΥΑ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ_ΣΕ_ΣΜΕΑΕ-d1c303a9 118725_Ε2_22-9-2021_ΑΝΑΚΛ_ΑΠΟΣΠ_ΠΥΣΔΕ_ΠΥΣΔΕ-b1d3f1f0

Συνεχίστε την ανάγνωση

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-22, βάσει του άρθρου 9 του ν.4692/2020 (Α΄ 111)

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 4380 και ημερομηνία δημοσίευσης 22 Σεπτεμβρίου 2021 (ΦΕΚ 4380/τ.Β΄/22.09.2021) της υπό στοιχεία Φ4/116552/ΓΔ4/17-09-2021 Απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-22, βάσει του άρθρου 9 του ν.4692/2020 (Α΄ 111)...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Συμπληρωματική της με αρ. πρωτ. 106077/Δ2/01-09-2021 Υ.Α. με θέμα: «Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2021-22»

Συμπληρωματική της με αρ. πρωτ. 106077/Δ2/01-09-2021 Υ.Α. με θέμα: «Κατά παρέκκλισηέγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού ΓενικούΛυκείου για το σχ. έτος 2021-22» Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΞΕ - 119204 - 2021 - Συμπληρωματική της με αρ πρωτ 106077_Δ2_01_09_2021 ΥΑ με θέμα Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθ-49ce086f

Συνεχίστε την ανάγνωση

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Συνημμένα θα βρείτε την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ. 17896/20-09-2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (61η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου». Επισυναπτόμενα Αρχεία: 61Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 20-09-2021-0fde23c7

Συνεχίστε την ανάγνωση

«Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.»

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 4130Β/09-09-2021 δημοσιεύτηκε η με  αριθμ. πρωτ. Φ1/101891/Δ1/19-08-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ.» Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΦΕΚ 4130Β 09-09-2021-701c6900

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4134/09-09-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 102474/Δ2/20-08-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα». Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΦΕΚ Β 4134_9_09_21_102474_ΥΑ-31584e7a...

Συνεχίστε την ανάγνωση