Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Από 6.11.2021 το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Ετικέτα: Αποσπάσεις

Νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Αττικής

Νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 17-12-2021 μέχρι και 20-01-2022. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν.Υ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ_signed-934cdac1

Συνεχίστε την ανάγνωση

Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. διδ. έτους 2021-2022

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο σχετικά με συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΞΕ - 152382 - 2021 - «Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις απόσπασης-24e4f99b

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση τριών (3) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση τριών (3) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 30-11-2021 μέχρι και την Τετάρτη 15-12-2021. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕ78 ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-739f166d...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Διακοπή και ανάκληση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2021-2022

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο σχετικά με τη διακοπή και ανάκληση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2021-2022. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΔΨΦ46ΜΤΛΗ-814 υαΑνακλησης-ea3d2f02

Συνεχίστε την ανάγνωση

Νέες αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία σχετικά με νέα απόσπαση εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ανακλήσεις, τροποποιήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΞΕ - 139705 - 2021 - Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών-26dbfc78 ΕΞΕ - 137772 - 2021 - Συμπληρωματικές αποσπάσεις-4650fb92 141339_Ε2_04-11-2021_ΑΠΟΣΠ_ΠΥΣΔΕ_ΠΥΣΔΕ-bb775bb6

Συνεχίστε την ανάγνωση

Νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Αττικής

Νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 01-11-2021 μέχρι και 22-11-2021. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν.Υ ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ_signed-5374fe7d

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ανακλήσεις αποσπάσεων και τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολ. έτος 2021-22

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο σχετικά με ανακλήσεις αποσπάσεων και τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2021-22. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 133382Ε2_20-10-2021-cc3713fa

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.E. και Δ.Ε. σε Π.Δ.Ε., προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) για το σχολ. έτος 2021-2022.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο σχετικά με αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2021-2022. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 129646Ε2-809db4e9

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία σχετικά με αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΞΕ - 122620 - 2021 - Αποσπάσεις και ανακλήσεις απόσπασης-d189cc43 129057_Ε2_12-10-2021_ΑΝΑΚΛ_ΑΠΟΣΠ_ΠΥΣΔΕ_ΠΥΣΔΕ-315b1e3e

Συνεχίστε την ανάγνωση

Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΕΚ 2021-91b9715d

Συνεχίστε την ανάγνωση

  • 1
  • 2
  • 8