Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Ετικέτα: Αποσπάσεις

Αποσπάσεις, παράταση αποσπάσεων, συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε φορείς-υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία σχετικά με νέες αποσπάσεις, παράταση αποσπάσεων, συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε φορείς-υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Επισυναπτόμενα Αρχεία: (ΨΣΖ246ΜΤΛΗ-ΘΕΖ)_Παράταση 2 ετών για συμπλήρωση 5ετίας sto SGE BOYKOYRESTIOY-029adbb9 ΥΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ4-93c97186 ΥΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ5-699de3ca ΥΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ-873fe36c ΥΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ3-28081544 ΕΞΕ - 105830 - 2021.pdf-68e6d544 ΕΞΕ - 105952 - 2021 - Ανανέωση Απόσπασης.pdf-e72cb3e8 ΕΞΕ - 105944 - 2021 - Ανάκληση Απόσπασης-3ac64d23...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε θέσεις Διευθυντών στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την απόσπαση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΛΝΘ46ΜΤΛΗ-ΖΧ5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΕΚ 2021-2024 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-aba6edde

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2021-2022. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 01-09-2021 μέχρι 07-09-2021 και ώρα 15:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6Σ7Ψ46ΜΤΛΗ-ΔΥ0-a9f63d0e

Συνεχίστε την ανάγνωση

Aνακλήσεις, τροποποιήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ διδ. έτους 2021-2022

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο σχετικά με ανακλήσεις, τροποποιήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 105749_Ε2_31-8-2021_ΑΠΟΣΠ_ΠΥΣΔΕ_ΠΥΣΔΕ-df98dffa

Συνεχίστε την ανάγνωση

Νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Αττικής

Νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 01-09-2021 μέχρι και 20-09-2021. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ78 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΥ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (2)-651b5d71

Συνεχίστε την ανάγνωση

Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε θέση Διευθυντών και σε θέση Υποδιευθυντών στα Σ.Δ.Ε.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία για τις αποφάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Διευθυντών και σε θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΞΕ - 103857 - 2021 - Απόσπαση εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε θέση Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) - Έκδοση 1-1df07684 ΕΞΕ - 103878 - 2021 - Απόσπαση εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε θέση Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)-f38ad340

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδ. έτος 2021-2022

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 24-08-2021 και ώρα 15:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: Ψ7ΒΖ46ΜΤΛΗ-Μ7Κ Πρόσκληση νεοδιόριστων ΓΕΝΙΚΗΣ-6cb58bc8

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα ΚΕΣΥ και από ΚΕΣΥ ή ΠΥΣΠΕ σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών/ ΕΕΕΕΚ/ ΣΜΕΑΕ για το 2021-22

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία σχετικά με αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) σχολικού έτους 2021-2022, και από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών/ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ./ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2021-2022. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΞΕ - 97273 - 2021 - Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ-92b72009 ΕΞΕ - 97242 - 2021 - Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Aνακλήσεις, τροποποιήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. διδ. έτους 2021-22

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία σχετικά με ανακλήσεις, τροποποιήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ  και σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 97238E2_5-8-2021_ΑΠΟΣΠ_ΠΥΣΔΕ_ΠΥΣΔΕ-8c3cc821 97293Ε2_5-8-2021-bec94bce

Συνεχίστε την ανάγνωση

Συμπληρωματικές αποσπάσεις, ανακλήσεις, τροποποιήσεις και διορθώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. διδ. έτους 2021-22

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο σχετικά με συμπληρωματικές αποσπάσεις, ανακλήσεις, τροποποιήσεις και διορθώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2_ΜΕΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-188daba1

Συνεχίστε την ανάγνωση

  • 1
  • 2
  • 7