Ετικέτα: Αποσπάσεις

Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία σχετικά με συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΞΕ - 96045 - 2022 - «Aνάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-2023»-6a0146e7 ΕΞΕ - 97071 - 2022 - Συμπληρωματικές ΠΥΣΠΕ.pdf-8dd29701 ΕΞΕ - 97320 - 2022 - «Ανακλήσεις ΣΕΠ.pdf-baddeadb 97078Ε2_02-08-2022_ΥΑ_ΣΜΕΑΕ-47d24995 97080E2_02-08-2022_ΑΝΑΚΛ-ΑΠΟΣΠ_ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕ_-43664abd 97344E2_03-08-2022_ΑΝΑΚΛ_ΠΔΕ_ΔΔΕ_2022-23_-c8589417

Συνεχίστε την ανάγνωση

Νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Αττικής

Νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 02-08-2022 μέχρι και 22-08-2022. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 1.ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛ ΠΕ78 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΥ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ. 15-729ebb21

Συνεχίστε την ανάγνωση

Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σ.Δ.Ε.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Επισυναπτόμενα Αρχεία: 9Ο6Γ46ΜΤΛΗ-ΠΞΑ-2802f9cb

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), για το σχολικό έτος 2022-2023. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6Ω0046ΜΤΛΗ-ΦΝΤ-d719024d 82235E2_05-07-2022_ΣΕΠ_2022-23-fae557f6

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε., σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε Σχολεία Κωφών και Τυφλών/Ε.Ε.Ε.Ε.Κ./Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία σχετικά με αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε., σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε Σχολεία Κωφών και Τυφλών/Ε.Ε.Ε.Ε.Κ./Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΞΕ - 82938 - 2022 - Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2022- 2023-c7aa7108 Απόφαση αποσπάσεων σε ΚΕΔΑΣΥ 2022-700f587e ΕΞΕ - 82355 - 2022 - Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ σε ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΦΩΝ Κ ΤΥΦΛΩΝ_ΕΕΕΕΚ_ΣΜΕΑΕ-9b055406

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ΣΜΕΑΕ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία 2022-2023

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./ΣΜΕΑΕ/Σχολεία Τυφλών και Κωφών, σε Μουσικά Σχολεία και σε Καλλιτεχνικά Σχολεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 83242E2_06-07-2022_ΑΠΟΣΠ_ΠΥΣΔΕ_ΠΥΣΔΕ-ee299e4c 83226Ε2_06-07-2022_ΥΑ_ΑΠΟΣΠ_ΣΜΕΑΕ-f3b52057 83203E2_06-07-2022_ΥΑ ΑΠΟΣΠ_ΜΟΥΣΙΚΑ_2022-23-b68bfd90 83213E2_06-07-2022_ΥΑ_ΑΠΟΣΠ_ΚΑΛΛ_2022-23-a33aa2dd

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. σε Ιερές Μητροπόλεις, σε Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολ. έτος 2022-23

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, σε Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2022-23. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 82263Ε2_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΕ_ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ_2022-23-ae9083a2 82326Ε2_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΕ_ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ_2022-23-f5378734

Συνεχίστε την ανάγνωση

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-2023

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-2023. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 79800Ε2_29-06-2022-f7c070dc 79973Ε2_29-06-2022-f34e4ccc

Συνεχίστε την ανάγνωση

Νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Π.Δ.Ε. Αττικής

Νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 29-06-2022 μέχρι και 29-07-2022. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛ ΠΕ78 ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΥ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ. 14-e90b707a

Συνεχίστε την ανάγνωση

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2022- 2023

Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2022- 2023. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 24-06-2022 έως και 01-07-2022 και ώρα 15:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: Ω3ΟΗ46ΜΤΛΗ-0ΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-c175d161

Συνεχίστε την ανάγνωση