Ετικέτα: διευθυντές

Ορθή Επανάληψη Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Παρακάτω επισυνάπτεται σε ορθή επανάληψη ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του ν. 4823/2021 (Α΄ 136). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 00:05 έως και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων:  https://www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_directors/ Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΕΣ(2)-3420dc6c...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Οριστικοί Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων

Παρακάτω επισυνάπτονται οι οριστικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του ν. 4823/2021 (Α’ 136) κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων. Επισυναπτόμενα Αρχεία: Εγκεκριμένες_ΕΣ-26821376 Απορριπτέες_Ε Σ-ee9cb1f0

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Παρακάτω επισυνάπτονται οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του ν. 4823/2021 (Α’ 136). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, από την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 00:05 έως τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23:59, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων: https://www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_directors/ Επισυναπτόμενα Αρχεία: Εγκεκριμένες_ΕΣ-73b656c1 Απορριπτέες_Ε Σ-b882f0ec

Συνεχίστε την ανάγνωση

Παράταση προθεσμίας προκηρύξεων για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Παράταση προθεσμίας προκηρύξεων για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-d19cd60f ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-d85fb598 ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-3aed21c6 ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-bd2084ff ΔΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-344f44f6 ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-7540d06c ΔΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ff68967f ΔΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-2153114e ΔΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-75e30267 ΔΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-42a2c5b0

Συνεχίστε την ανάγνωση

Tροποποίηση της υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/08.12.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριων Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Tροποποίηση της υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/08.12.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριων Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ). Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0-654f6b4a

Συνεχίστε την ανάγνωση

Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Διευθύνσεων Δ.Ε. αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-54ce9e57 ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-517cfdf4 ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-20fc464d ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-2787b58b ΔΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-8aa9a651

Συνεχίστε την ανάγνωση

Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διευθύνσεων Π.Ε. αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-44616bb2 ΔΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-4772be36 ΔΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-10ca7c1d ΔΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-de060709 ΔΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-b1299142

Συνεχίστε την ανάγνωση