Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Από 6.11.2021 το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Ετικέτα: ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Συμπλήρωση απόφασης Ανάθεσης Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Συμπλήρωση απόφασης Ανάθεσης Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μουσικών Σχολείων, υπευθύνων Πληροφορικής/Νέων Τεχνολογιών, υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Ε.Κ., Σ.Μ.Ε.Α.Ε., τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης, Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6Ο5Μ46ΜΤΛΗ-83Α(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.)-32c445ec

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ08 στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π.Δ.Ε. Αττικής

Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών στο 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 15-10-2020 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 30-10-2020 και ώρα 15:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕΕ ΩΦΩΥ46ΜΤΛΗ-ΩΛ3_signed ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πλήρωση θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ01 στο 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου

Πλήρωση κενούμενης θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων στο 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αγαίου.  Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας έως και τη Δευτέρα 21-09-2020 (αποκλειστική καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης). Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 1.Αίτηση Υποψηφιότητας ΠΕ01 2ου ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου 2.Υπόδειγμα πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών...

Συνεχίστε την ανάγνωση