Ετικέτα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σχολ. έτους 2023-2024

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές ΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2023-2024. Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024. Ορθή επανάληψη ως προς τον πίνακα Γ του παραρτήματος 2 (Κέντρα /δομές φιλοξενίας ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 06-04-2023...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολ. έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 10-03-2023 μέχρι 20-03-2023 και ώρα 23:59. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: (ΡΡΦ246ΜΤΛΗ-Λ3Θ)_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2023-2024_-58928e5c

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο Κ.Υ.Τ. Κω, για το σχολ. έτος 2022-2023

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο Κ.Υ.Τ. Κω, για το σχολικό έτος 2022-2023. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από Δευτέρα 13-03-2023 έως και Παρασκευή 17-03-2023 και ώρα 15:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τo επισυναπτόμενo αρχείo. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΕΞΕ - 27977 - 2023 - Πρόσκληση μόνιμων...

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης Συμβούλου Εκπαίδευσης για τοποθέτηση ως Συμβούλου Εκπαίδευσης

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης Συμβούλου Εκπαίδευσης για τοποθέτηση ως Συμβούλου Εκπαίδευσης. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από την Τετάρτη 18-01-2023 έως και την Πέμπτη 19-01-2023 και ώρα 23:59.59. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο. Κατανομή σχολικών μονάδων σε Συμβούλους Εκπαίδευσης: ΠΕΚΕΣ — ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-198ae8b3

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από την Πέμπτη 05-01-2023 έως και την Τρίτη 10-01-2023. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΛΥΔ46ΜΤΛΗ-ΘΟΓ-2d4201ee ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣΔΕ-541cb00f

Συνεχίστε την ανάγνωση

Παράταση προθεσμίας προκηρύξεων για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Παράταση προθεσμίας προκηρύξεων για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-d19cd60f ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-d85fb598 ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-3aed21c6 ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-bd2084ff ΔΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-344f44f6 ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-7540d06c ΔΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ff68967f ΔΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-2153114e ΔΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-75e30267 ΔΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-42a2c5b0

Συνεχίστε την ανάγνωση

Tροποποίηση της υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/08.12.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριων Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Tροποποίηση της υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/08.12.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριων Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ). Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0-654f6b4a

Συνεχίστε την ανάγνωση

Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. Διευθύνσεων Δ.Ε. αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-54ce9e57 ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-517cfdf4 ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-20fc464d ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-2787b58b ΔΔΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-8aa9a651

Συνεχίστε την ανάγνωση

Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διευθύνσεων Π.Ε. αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Επισυναπτόμενα Αρχεία: ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-44616bb2 ΔΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-4772be36 ΔΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-10ca7c1d ΔΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-de060709 ΔΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-b1299142

Συνεχίστε την ανάγνωση

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Π.Δ.Ε. Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολ. έτος 2022-2023.

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2022-2023. Για την υποβολή αιτήσεων, ορίζεται προθεσμία από 20-10-2022 έως 25-10-2022 και ώρα 15:00. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, μπορείτε να ενημερωθείτε από τo επισυναπτόμενo αρχείo. Επισυναπτόμενα Αρχεία: 6ΣΝΙ46ΜΤΛΗ-2Φ9-6abfdd09

Συνεχίστε την ανάγνωση

  • 1
  • 2
  • 4