Κατηγορία: ΕΠΑΛ Μια Νέα Αρχή

ΕΠΑΛ Μια Νέα Αρχή

Υποστήριξη Ψυχολόγων ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 τοποθετημένων στα ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Πράξης “ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ”

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενα Αρχεία: 2019 03_ΥΑ_ΕΠΟΠΤΕΣ_ ΣΕΨ_ΦΕΚ 135ΥΟΔΔ_18 3-b18236db

Συνεχίστε την ανάγνωση