Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Κατηγορία: ΕΠΑΛ Μια Νέα Αρχή

ΕΠΑΛ Μια Νέα Αρχή

Υποστήριξη Ψυχολόγων ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 τοποθετημένων στα ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Πράξης “ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ”

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο Επισυναπτόμενα Αρχεία: 2019 03_ΥΑ_ΕΠΟΠΤΕΣ_ ΣΕΨ_ΦΕΚ 135ΥΟΔΔ_18 3-b18236db

Συνεχίστε την ανάγνωση