Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2020-2021

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία για αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2020-2021.

Αποσπάσεις