Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21.

Υπενθυμίζεται ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr

 η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από 16-06-2020, ενώ η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών (που θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό της αίτησης που υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο ΥΝΑΝΠ), λήγει στις 16-07-2020 ημέρα Πέμπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία.

προκήρυξη ΑΕΝ