Μελέτη του Cedefop σε συνεργασία με το ΕΤF για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Σας ενημερώνουμε για την μελέτη του  Cedefop σε συνεργασία με το  Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) σχετικά με τη χάραξη πολιτικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη μελέτη παρουσιάζονται  οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν  αλλά και οι ευκαιρίες που έχουν παρουσιαστεί για ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση τα  στοιχεία που έχουν συλλέξει οι δύο οργανισμοί στην πάροδο των χρόνων.​

 

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία