Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2737/τ. Β’/04-07-2020 η με αριθ. πρωτ. 85980/Δ2/03-07-2020 Υ.Α. με θέμα: “Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου”.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

αναθέσεις μαθημάτων