Αποφάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών σε φορείς αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ., από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ κ.α.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Κ.Ε.Σ.Υ., από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε., από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών/Ε.Ε.Ε.Ε.Κ./Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.)

Αποσπάσεις