ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Παρακάτω επισυνάπτεται η ΥΑ καθορισμού του προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας Ελλήνων του εξωτερικού.